• Lorem ipsum

Tegelfabriek Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die per e-mail aan ons worden verstrekt, vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming worden behandeld. Persoonlijke informatie die via de website of per e-mail aan ons wordt verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens aan Tegelfabriek Nederland worden verstrekt. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tegelfabriek Nederland, neem dan contact op met e-mail: [email protected].